top of page

רוצה להתנסות? 

רוצה לבדוק אם את מתחברת לחומר? 

מהססת? 

סדנת הטעימות, היא בדיוק מה ש"יסגור לך את הפינה"

בואי ל"טעום" מעונג היצירה בחימר פולימרי, במחיר