סדנאות גיבוש ויצירה לקבוצות וארגוניםעם הילה בושרי

טקסט כללי על הסדנאות 

טקסט כללי על הסדנאות 

טקסט כללי על הסדנאות 

עגילי חישוק פרח על ענף

תוכן על הסדנה 

מה מקבלות 

עגילי חישוק פרח על ענף

תוכן על הסדנה 

מה מקבלות 

עגילי חישוק פרח על ענף

תוכן על הסדנה 

מה מקבלות